Již druhým rokem Cannibals baseball Šumperk ve spolupráci s Nemocnicí Šumperk a společností MAPO Group, realizují sportovně edukační projekt na mateřských školách, Sportujeme s baseballem. I v letošním školním roce se nám podařilo na školkách v Šumperku otevřít, a dokonce i navýšit počet skupin, které pravidelně 1x týdně sportují pod vedením trenéra z Cannibals baseball. Nedílnou součástí tohoto projektu je i edukační část, která se koná vždy 1x za dva měsíce. Letošní první interaktivní besedou byla Hygiena správného mytí rukou. Ve čtvrtek 2.11. jsme se vydali navštívit mateřské školy v Šumperku s kvalifikovaným personálem Nemocnice Šumperk. Celkem se naší akce zúčastnilo 107 dětí, které se velice aktivně zapojily do naší přednášky a samy si vyzkoušely správné mytí rukou. Z jejich tváří bylo vidět nadšení a radost ze správného provedení daného úkolu.

Všem, kteří se podíleli na organizaci i samotném průběhu Hygieny správného mytí rukou, děkujeme a těšíme se na příští setkání.