Pravidelný sportovní kroužek při mateřských školách zajišťuje Cannibals baseball Šumperk ve spolupráci s Nemocnicí Šumperk a MAPO Group.
Úkolem je zajišťovat pravidelné sportovní a pohybové aktivity pro děti od věku 5 let. Nedílnou součástí našeho setkávání bude i odborná zdravotnická poradna, a to zejména z oblastí fyzioterapie, hygieny a prevence. Na sportovní výkony dětí bude vždy dohlížet jeden z proškolených trenérů Cannibals baseball Šumperk. Za odborné zdravotnické přednášky, které budou probíhat formou názorných ukázek či her, bude vždy odpovídat profesně způsobilá osoba Nemocnice Šumperk.

Kroužek Sportujeme s baseballem a jeho sportovně-pohybová část se koná jedenkrát týdně ve stanoveném dni, čase a místě (areál mateřské školy, tělocvična) v období školního roku.

Zdravotnické přednášky budou, po dohodě s personálem Nemocnice Šumperk a mateřskou školou, probíhat vždy jedenkrát za dva měsíce.
Nejsou však určeny jen pro přihlášené děti do kroužku, ale i pro ostatní jejich spolužáky, učitele, případně rodiče. Po vzájemné domluvě se mohou odehrávat přímo v mateřské škole nebo v areálu Nemocnice Šumperk. Místo a čas je upřesněn po vzájemné dohodě mezi určenou mateřskou školou a personálem nemocnice. Informovanost všech účastníků zajistí odpovědný trenér Cannibals s dostatečným časovým předstihem.

Z bezpečnostních a koordinačních důvodů sportovně – pohybové části kroužku je trenér schopen dohlédnout na 15 dětí v každé mateřské škole.

Průběh sportovního kroužku (sportovně-pohybová část)

  • Příchod trenéra ve stanovený čas na stanovené místo a převzetí odpovědnosti za všechny členy kroužku
  • Prezence účastníků
  • Zahřátí pohybového aparátu (formou her, lehkého běhu)
  • Protažení (strečink) – pro vytvoření návyků před výkonem/sportem
  • Zahájení sportovních her, dovedností (míčové hry, pálkovací atd.)
  • Závěrečné protažení (strečink), zklidnění tepové frekvence – pro vytvoření návyků po výkonem/sportem

Cíl projektu

Naším hlavním úkolem, a ne zcela jediným, je probudit v dětech chuť sportovat. Dbát o sebe, svoje tělo a v neposlední řadě o správné hygienické návyky. Jelikož naší cílovou skupinou jsou děti předškolního věku (5-7 let), naprostá většina sportovně-pohybové části bude probíhat formou hry. Žáci mateřských škol by se měli těšit na další hodinu Sportujeme s baseballem.

Kontakty

Tomáš Cahlík
Předseda klubu
tel: 721 209 281
e-mail: tomas.cahlik@cannibals.com

Petr Janů
trenér/manažer klubu
tel: 734 691 647
e-mail: petr.janu@cannibals.com

Po celou dobu konání kroužku Sportujeme s baseballem je za děti odpovědný příslušný trenér Cannibals baseball Šumperk.

Partneři projektu