Nábor nových členů

Nové členy nabíráme celý rok stačí přijít na trénink dané věkové kategorie. Baseball je variabilní sport vhodný pro všechny věkové kategorie a může jej hrát každý typ (malý, velký, tenký, široký, …). Pro jednotlivé věkové kategorie se pravidla liší tak, aby jej mohli hrát dle možností.

Hlavní nábor nových hráčů probíhá vždy na podzim. Na našem hřišti v Temenici v Šumperku.

Termín nejbližšího velkého náboru: 7. 9. 2022 v 16:00

Při náboru jsou zkoušeny a prověřovány dovednosti a disciplíny:

  • hod do dálky
  • hod na přesnost
  • běh po metách
  • odpal míče z nadhozu


Těšíme se na vaše sportovní výkony a nové členy.

V případě dotazů nás kontaktujte.