Již podruhé se v rámci projektu Sportujeme s baseballem uskutečnila interaktivní edukační beseda, tentokráte na téma Zdravá výživa. Pod oficiálním názvem Školička zdravé výživy, jsme se opět vydali s týmem kvalifikovaných pracovníků z Nemocnice Šumperk do mateřských škol v Šumperku.

Náš kolektiv složený z nutričních terapeutek se vydal vstříc nelehkému úkolu 16.února 2023. Naše úloha byla zábavnou formou si popovídat a zaujmout děti předškolního věku v problematice zdravých a nezdravých potravin tak, aby si žáci co nejvíce zapamatovali. Celkem se nám podařilo spolupracovat se 122 dětmi, z toho 6 z Ukrajiny, kde i přes jazykovou barieru jsme našli společnou cestu a pochopení.

I při této besedě bylo vidět, že jsou žáci nadšení z naší přítomnosti a s radostí se zapojili jak do části teoretické, tak i do části praktické.

Na konci našeho setkání si každý odnesl diplom, že úspěšně absolvoval naši Školičku zdravé výživy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Nemocnici Šumperk a společnosti MAPO Group za výbornou spolupráci. Bez jejich podpory bychom nebyli schopni takovéto akce realizovat.