Ve čtvrtek 14.12. 2023 jsme při projektu Sportujeme s baseballem a jeho edukační části, opět navštívili mateřské školy v Šumperku. Tentokráte se jednalo o interaktivní besedu na téma „Správné čištění zubů“. Za podpory Nemocnice Šumperk, společnosti MAPO Group a ordinace paní zubařky MUDr. Růženky Svítilové se nám podařilo po několika dlouhých letech opět prezentovat dětem a jejich kantorům správné návyky čištění zubů. Našich besed se zúčastnilo 171 dětí. I tentokrát byl vidět, ze strany dětí a jejich učitelů, velký zájem o tuto problematiku. Děti se bez ostychu zapojily do rozhovoru s paní zubařkou téměř okamžitě po našem příchodu. I při takto vysokém počtu žáků jsme je svým výkladem a praktickou ukázkou čistění zubů na maketě, dokázali velice zaujmout. Doufejme tedy, že už se žádné dítě nebude bát svého pana zubaře/ky a jejich návštěvy budou opravdu pravidelné.

Všem výše zmiňovaným děkujeme za spolupráci, přejeme krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.

Tým Cannibals