V projektu Sportujeme s baseballem, jenž se skládá ze sportovně pohybové části, která je pravidelně uskutečňována 1x týdně máme i část edukační, která se opakuje s pravidelností 1x za dva měsíce.

Za podpory Nemocnice Šumperk a společnosti MAPO Group, jsme v minulém týdnu ve čtvrtek 8.prosince 2022 navštívili mateřské školy a prezentovali jsme dětem a paním učitelkám správné mytí rukou.

Ráno jsme začali prezentace na školce v Evaldově ulici, po obědě jsme se přesunuli na školku v Temenické ulici a finální cesta vedla na mateřskou školu v ulici Nerudova. Celkem se do této akce zapojilo 10 mateřských škol ze Šumperka. Pozvány byly děti předškolního věku, jejichž počet dosáhl čísla 129 z toho bylo 5 dětí z Ukrajiny. I přes jazykovou bariéru byly děti i paní nadšené z našeho společného vystupování. Ohromnou radost dětem udělalo i to, že si mohly správně umyté ruce kontrolovat v přístrojích s UV lampou, kde mohly vidět výsledek svojí práce, a to ihned.