9. Temenická pouť

V pátek 16.6. 2023 od 15.00 hod. se již podeváté konala v areálu 4. základní školy sportovně zábavná akce, která nese název Temenická pouť.

Stejně jako v loňském roce jsme byli přítomni i my za Cannibals baseball Šumperk. Naším cílem bylo oslovit další potencionální zájemce o tento druh sportu a nasměrovat je k nám do baseballového areálu. Na dvou stanovištích si děti i jejich rodiče mohly vyzkoušet odpal míčků baseballovou pálkou na přesnost v nafukovacím pálkařském tunelu. Na druhém stanovišti to byl hod baseballovým balonem na rychlost, kdy se rychlost nadhozu měřila radarem. V době od 15.00 do 18.00 se za námi zastavilo velké množství sportovců a příznivců baseballu a předvedli nám, že jim tento sport není vůbec cizí.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a aktivní přístup. Dále bychom chtěli poděkovat Nemocnici Šumperk a společnosti MAPO Group za spolupráci. Také děkujeme 4. Základní škole za možnost být opět součástí Temenické pouti.

Podobné příspěvky