2000 – Počátky nového hřiště

V závěru roku se konečně podařilo získat podařilo pozemek pro výstavbu baseballového hřiště před střelnicí v Šumperku – Temenici. Členové oddílu a jejich rodiče okamžitě uspořádali brigádu. Jejím cílem bylo připravit pozemek na mechanizovanou úpravu nerovností a srovnání terénu.

2001

V současné době se vedení oddílu ve spolupráci s Městským úřadem Šumperk podílí na přípravě projektu hřiště.

květen – proběhla první fáze hrubých terénních úprav nového hřiště

červenec – Min. vnitra schválilo stanovy Cannibals baseball Šumperk a tím vznikl nový subjekt, který se bude zabývat chodem oddílu

prosinec – městské zastupitelstvo schválilo přidělení částky 650 000 Kč na dokončení hrubých terénních úprav nového hřiště. Částka bude převedena do roku 2002 a ihned na jaře bude uvolněna.

2002

Ve spolupráci s Městským úřadem Šumperk a našimi sponzory probíhají práce na výstavbě baseballového hřiště v Šumperku – Temenici.

 • duben: hrubé terénní úpravy, srovnávání terénu
 • květen: přeložka vodovodního potrubí, další srovnávání terénu na pravé části hřiště, také městské zastupitelstvo se zabývá výstavbou hřiště, odsouhlasilo uzavření sdružení mezi městem a naším občanským sdružením, jehož cílem bude dobudování hřiště
 • srpen: uskutečnilo se několik brigád, jejichž cílem bylo odstranění kamenů z plochy hřiště
 • září: další jemné zarovnávání terénu před položením drenáží a navezením ornice
 • říjen, listopad: výstavba opěrné zídky, stavba oplocení

Letošní rok byl nejúspěšnějším rokem naší historie. Žáci, kadeti i muži obsadili první místo v oblastním přeboru. Muži si vybojovali postup do Českomoravské ligy. Kadeti získali 3. místo jak v Českém baseballovém poháru, tak na MČR. Mladší kadeti obhájili 3. místo na MČR z loňského roku, žáci získali na Mistrovství republiky 5. místo a v kategorii T-ballu jsme vybojovali 4. místo v rámci republiky.

2003

Muži si udrželi i pro příští rok účast v ČML. Všechna naše mládežnická družstva si vybojovala účast na republikových mistrovstvích. Kadeti obsadili 4. místo, ml. kadeti 5. místo a žáci 6. místo.

Výstavba hřiště: pokračujeme brigádnicky v budování oplocení, probíhá nátěr sloupků (květen).

 • červen: pokládka drenáží na hrací ploše

Rada města na své 15. schůzi dne 5. 6. 2003 pod číslem 848/03 schválila pokračovat v realizaci stavby „Baseballové hřiště se zázemím“  za podmínek:

 • Cannibals baseball Šumperk provede úhradu drenážního systému ve výši 210 000 Kč
 • Cannibals baseball Šumperk složí do 31. 7. 2003 na účet města částku 150 000 Kč
 • Město po složení částky 150.000 Kč na účet města bude pokračovat v realizaci stavby „Baseballové hřiště se zázemím“ dle schváleného rozpočtu roku 2003 a předloženého materiálu
 • Další částku 180 000 Kč Cannibals baseball Šumperk uhradí do 30. 4. 2004.

2004

Výstavba hřiště:

 • únor: proběhlo navezení a rozhrnutí ornice na celou plochu hřiště
 • duben: dne 23. 4. byla plocha hřiště oseta travním semenem, dokončen vrt, který nám zajistí vodu pro závlahu plochy
 • květen: dne 3. 5. se na ploše objevila první tráva, probíhá brigádnicky úprava hřiště, výstavba vnitřního i vnějšího oplocení
 • podzim: velmi úspěšné období, mladší kadeti vybojovali na MČR první mistrovský titul pro Cannibals, žáci skončili třetí a starší kadeti čtvrtí v republice. Muži si proti loňskému roku polepšili o dvě příčky a skončili v ČML na 6. místě.

2005

Další významný mezník v naší historii byl leden. Podepsali jsme s Městem Šumperk smlouvu na dlouhodobý pronájem hřiště na 15 let.

Parlament ČR schválil přidělení dotace našemu klubu na výstavbu tribuny. Termínem pro dokončení bude rok 2006.

Muži uhájili příslušnost 2. nejvyšší soutěže, skončili na 9. místě. Kadeti obsadili na MČR 4. místo, mladší kadeti a žáci skončili v oblastním přeboru na 4. místě. Mladší žáci pak na open MČR vybojovali 4. místo.

2006

Od dubna probíhala dostavba dětského hřiště – srovnání terénu, vybudování antukových koridorů, setí trávy, oplocení celého hřiště.

Bylo nám přiděleno pořadatelství open MČR mladších žáků. Proběhlo za krásného slunečného počasí, všemi účastníky bylo hodnoceno pozitivně.

V průběhu roku postupně probíhala příprava výstavby tribuny pro hlavní hřiště. V měsíci září byla příprava výstavby, výběr dodavatele a příprava všech podkladů hlavní náplní VV. V listopadu jsme obdrželi z Ministerstva financí potvrzení o přidělení potřebných finančních prostředků a stavba mohla být zahájena.

Muži si proti loňskému roku polepšili a skončili na 7. místě v ČML. Starší i mladší kadeti vyhráli oblastní přebor. Na MČR obsadili kadeti 4. a mladší kadeti 6. místo. Žáci obsadili v oblasti 5. místo. Mladší žáci skončili na „domácím“ Open MČR na pátém místě.

Po dlouhém čekání se nám splnil sen o vlastní tribuně. V průběhu listopadu byla vystavěna tribuna u A hřiště, z níž je krásný výhled na celý areál.

2007

Stále se snažíme o zlepšování podmínek na našem hřišti. Během dubna jsme vybudovali rozvod užitkové vody z našeho zdroje do všech střídaček na hlavním hřišti, aby byla k dispozici jak na zalévání a kropení hřiště, tak také hráčům při zápasech.

Počátkem roku nám přiděleno spolupořadatelství ME žáků (ve spolupráci se Skokany Olomouc).

V červnu jsme uspořádali ČBP žáků za účasti 11 týmů z celé republiky, na kterém naši žáci obsadili 3. místo.

V červenci, 10. – 14. 7., jsme spolupořádali ME žáků. Skončilo úspěšně a my jsme ukázali, že jsme schopni uspořádat i takto velikou a prestižní akci. Po vybudování sociálního zázemí si budeme moci troufnout i na další akce.

Žáci i kadeti obsadili shodně v oblastním přeboru 2. místo. Na MČR skončili žáci na posledním, 8. místě, kadeti obsadili 6. příčku. Muži dosáhli svého dosavadního maxima, když obsadili 4. místo v ČML.

2008

V červnu jsme uspořádali ČBP mladších kadetů za účasti 8 týmů z celé republiky. Naši hráči na tomto turnaji nestartovali.

V září jsme uspořádali Mistrovství republiky v kategorii mladších kadetů.

Vybudovali jsme střídačky na dětském hřišti.

Muži skončili na 3. místě ČML a sahali po baráži o EXL. Mladší kadeti a kadeti obsadili na MČR shodně 8. místo.

2009

Odměnou našim nejmenším hráčům za účast v oblastní soutěži byla pozvánka na turnaj Coach-ballu v Třebíči. S nejlepší republikovou konkurencí se prali statečně, nakonec však obsadili až předposlední místo.

Mladší kadeti si opět druhým místem zajistili účast na mistrovství republiky a v silné konkurenci obsadili 6. místo. Velké díky trenéru Petru Janů.

Po vydařené loňské sezoně letos muži v ČML nedosáhli na umístění v play-off. Mezi ostatními týmy už ale konkurenci nenašli a nakonec obsadili 5. místo.

Letos se poprvé uskutečnil turnaj školních družstev pod záštitou Vily Doris – Havraní pálka.

2010

Naši nejmenší hráči se opět účastnili Severomoravské oblastní soutěže a vedli si velice dobře. Jedinou škodou bylo, že byla spousta turnajů zrušena, kvůli malé účasti ostatních týmů.

Poprvé se do oblastní soutěže přihlásil softballový tým dívek. Ty dokázaly v první účasti v soutěži potrápit i zaběhlejší týmy a získaly první výhry.

Pod novým trenérem – Tomášem Cahlíkem, se mužský tým vyrovnal se silnou konkurencí a zajistil si účast v play-off. V té už ale nestačil na tým Hluboké nad Vltavou a obsadil konečné 4. místo.