1990 – Počátky baseballu (pálkované) v Šumperku

Na konci osmdesátých let se na 4. základní škole v Šumperku Temenici hraje „PÁLKOVANÁ“ jako doplňkový sport pro atletické třídy. Ve stejnou dobu přichází na 3. základní školu v Šumperku americký lektor, který organizuje první nedělní zápasy mezi učiteli a žáky.

1991 – založení oddílu

V červnu 1991 se hraje první meziškolní zápas v softballu mezi RED DEVILS ze 4. ZŠ a WHITE STARS ze 3. ZŠ. Z těchto dvou družstev vybírá Roman Lipavský skupinu jedenácti hráčů, a v září 1991 zakládá při VILE DORIS baseballový oddíl ŠUMPERK CANNIBALS.

1992

V roce 1992 se „Kanibalové“ přihlašují do severomoravské ligy kadetů a hned v prvním roce získávají bronzové medaile.

1994

V letech 1994 – 1995 se stávají vítězi juniorské ligy a na mistrovství České republiky obsazují 5. a 6. místo. Velmi úspěšní jsou v těchto letech i hráči do patnácti let.

Od roku 1994 se „Kanibalové“ pravidelně dostávají do reprezentačních týmů České republiky, a to ve všech mládežnických kategoriích.

1996 – chybějící hřiště

Od roku 1996 do roku 1998 hrálo družstvo mužů druhou nejvyšší soutěž v republice. Pro nevyhovující hřiště muselo být družstvo mužů rozpuštěno.

1999

Od roku 1999 hrají šumperáci v jiných extraligových týmech republiky.

V roce 1999 se stává baseball oficiálním doplňkovým sportem na 4. základní škole v Šumperku.